Pawełek

urodził się w 37 tygodniu ciąży z masą urodzeniową 2100. W 4 miesiącu życia stwierdzono asymetrie złożeniową (kręcz barku). Rehabilitowany początkowo metodą Volty, obecnie metodą Bobach.
Teraz Paweł ma 13 lat nie mówi, jest pampersowany. Pierwsze próby samodzielnego chodzenia tuż przed ukończeniem 2 roku życia. Obecnie porusza się samodzielnie lecz wymaga dalszego usprawnienia ruchowego.

U Pawełka brak bardziej zaawansowanych umiejętności motorycznych. Poziom funkcjonowania psychoruchowego opóźniony we wszystkich sferach szczególnie w sferze poznawczej, w sferze mowy czynnej i biernej (nie mówi), motoryki małej i dużej oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego. Silnie reaguje na zmiany, trudności we współpracy z innymi osobami oraz z dostosowaniem się do warunków zewnętrznych.

Brak reakcji z grupą rówieśniczą, przejawów zabawy oraz współdziałania w podejmowanych formach terapeutycznych.

Obecne są zachowania autoagresywne i agresywne. (gryzie, kopie, bije rękami).

W dniu 17.06.2010r. badanie zespołu specjalistów wykazało Autyzm Wczesnodziecięcy.

Paweł jest pod stałą opieką wielu specjalistów: neurologa, logopedy, neurologopedy, pedagoga, psychologa , rehabilitanta oraz ma dietę bezglutenową.

To wszystko jednak jest bardzo kosztowne i przekracza możliwości finansowe rodziny naszego podopiecznego.

Błagamy o pomoc w leczeniu synka.